Эрүүл мэндийн үйлчилгээн дэх авлигын нөхцөл байдлын судалгаа (2014)

Мэдлэгийн сан / admin / 06/07/2014

/media/khamtdaa/content/medlegiin san/asia foundation/Эрүүл_мэндийн_үйлчилгээн_дэх_авлигын_нөхцөл_байдлын_судалгаа_2014.pdf