Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлдэг албан тушаалтан оффшор данс эзэмших,компани байгуулахыг хориглоно

Мэдээ, мэдээлэл / transparency_anu / 4 жил, 1 сар өмнө

Монгол улсын засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2016 оны 9-р сарын 14-нд боллоо.Хөрөнгө орлогоо мэдүүлдэг албан тушаалтан оффшор данс эзэмших,компани байгуулахыг хориглоно.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцлээ.Гишүүдээс гаргасан саналуудыг тусган хуулийн төслийг боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Хууль зүй,Дотоод хэргийн сайдад даалгалаа.
Төсөлд Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу хөрөнгө,орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэх болон нийтийн албан тушаалд томилогдхоор нэр дэвших үедээ оффшор бүсэд өөрийн нэр дээр банкинд данс эзэмших,мөнгө хөрөнгө байршуулах,хуулийн этгээд үүсгэн байгуулахыг хориглох тухай тусгасан байна.

сүүлд нэмэгдсэн мэдээ