"Хуульчийн ёс зүй ба хариуцлага" хэлэлцүүлэг

Соён гэгээрүүлэх / admintaf /

2018.04.11-нд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хурлын танхимд, Шүүхийн ёс зүйн хороо, Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо хамтран “Хуульчийн ёс зүй ба хариуцлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгийн үеэр МХХ-ны Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд ирүүлсэн ёс зүйн асуудалтай холбоотой санал гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгааны үр дүн”, “Монгол улсын Шүүхийн ёс зүйн хороонд ирүүлсэн гомдол, түүнийг хянан шийдвэрлэсэн байдалд хийсэн судалгааны үр дүн”-г тус тус танилцуулсан юм. Илтгэл, хэлэлцүүлгийн бичлэгийг хүргэж байна.