Хандивын мэдээлэл яагаад ил тод байх шаардлагатай вэ?

Соён гэгээрүүлэх / admintaf /