Улс төрийн намын санхүүжилт, сонгуулийн зардал ил тод байх хэрэгтэй

Соён гэгээрүүлэх / admintaf /