Улс төрийн намын санхүүжилт ил тод байх хэрэгтэй

Соён гэгээрүүлэх / admintaf /