Төрийн албан хаагч таны хүссэн мэдээллийг өгөхгүй бол яах вэ?

Соён гэгээрүүлэх / globeinternational /