Сонгуулийн зардал, хандивын хэмжээг олон нийтэд ил тод мэдээлэх хэрэгтэй

Соён гэгээрүүлэх / admintaf /