Мэдээ, мэдээлэл

Олон улсын Авлигын Эсрэг өдөр, 12 сарын 9

Азийн сан / 08/12/2017

Машин угаалга #5

/ 07/11/2017

Машин угаалга #4

/ 06/11/2017

Машин угаалга #3

/ 03/11/2017

Машин угаалга #2

/ 02/11/2017

Машин угаалга #1

/ 01/11/2017

Оффшор бүсэд байршуулсан мөнгө Монгол улсад орж эхэллээ

Авлигатай тэмцэх газар / 29/09/2017

Survey on Perceptions and Knowledge of Corruption (2017)

Азийн сан / 05/09/2017

Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаа (2017)

Азийн сан / 05/09/2017

Судалгаа: Олон нийтийн хувьд дээд түвшний АВЛИГАТАЙ тэмцэх тэргүүний сонголт АТГ хэвээр байна

Азийн сан / 09/05/2017

Боловсролын байгууллагатай холбоотой гомдол, мэдээлэл дийлэнх хэвээр байна

Авлигатай тэмцэх газар / 28/04/2017

"ЕБС-ын багш нар хүүхдүүдээс хандив нэрээр мөнгө хурааж байгаа зөрчлийг таслан зогсоох зөвлөмж хүргүүлээд байна"

Авлигатай тэмцэх газар / 17/04/2017