Мэдээ, мэдээлэл

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх "Олон нийтийн дэд зөвлөл"-ийн гишүүдийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл явагдаж байна

/ 29/03/2017

Нийслэл, дүүргүүдээс гаргасан бүх шийдвэрийг www.ublegal.mn сайтаас аваарай

/ 28/03/2017

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа

/ 24/02/2017