Мэдээ, мэдээлэл

2017 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 22/02/2018

Машин угаалга #5

/ 07/11/2017

Машин угаалга #4

/ 06/11/2017

Машин угаалга #3

/ 03/11/2017

Машин угаалга #2

/ 02/11/2017

Машин угаалга #1

/ 01/11/2017

Судалгаа: Олон нийтийн хувьд дээд түвшний АВЛИГАТАЙ тэмцэх тэргүүний сонголт АТГ хэвээр байна

Азийн сан / 09/05/2017

"Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, ёс зүй, авлигын асуудал" сэдэвт судалгааны дүнтэй танилцлаа

Авлигатай тэмцэх газар / 28/03/2017

Авлига байсаар байгаагийн шалтгааныг олох ёстой

/ 07/11/2016

Транспэрэнси Интернэйшнл байгууллагын "Чуулган хуралдаан"

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 27/09/2016

“Эмийн салбарын ил тод байдал” эвслийн талаарх ярилцлага

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 15/09/2016

Авлигын Төсөөллийн Индекс 2015

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 14/09/2016