Мэдээ, мэдээлэл

“Азийн зарим улсын авлигатай тэмцэх туршлагаас суралцах нь” семинар боллоо

Азийн сан / 10/10/2019

Залуучууд авлигын талаар ярилцлаа- Залуусын дуу хоолой Чуулга уулзалт 2019

Азийн сан / 21/06/2019

"Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга байдлын судалгаа"-ны тайланг танилцууллаа

Азийн сан / 30/05/2019

Монгол улсын Авлигатай тэмцэх газарт анх удаа хөндлөнгийн үнэлгээ хийлээ

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 10/05/2019

Шударга өрсөлдөөн ба Авлига сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Азийн сан Авлигатай тэмцэх газар / 14/03/2019

АВЛИГЫН ИНДЕКС 2018 ТАНИЛЦУУЛЛАА

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 29/01/2019

"Монгол Улс дахь авлигын нөхцөл байдал: Судалгаа-шинжилгээ-анализ” онол, практикийн бага хурал боллоо

Азийн сан Авлигатай тэмцэх газар / 05/12/2018

Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаа 2018 хэвлэгдлээ

Азийн сан / 14/09/2018

Бизнесийн хөгжил ба ёс зүй хэлэлцүүлэг боллоо

Азийн сан / 05/03/2018

2017 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 22/02/2018

Авлигын төсөөллийн индексээр Монгол улс 103-р байрт эрэмблэгдлээ

Транспэрэнси интернэшнл монгол / 21/02/2018

Авлига бол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл биш

Авлигатай тэмцэх газар / 11/12/2017