Мэдлэгийн сан

X

Авлигатай тэмцэх газар / 2012

Сонгогчдын Боловсрол Төв / 2011

Авлигын индекс (2011)

Авлигатай тэмцэх газар / 2011

Азийн сан / 2010

Авлигын индекс (2009)

Авлигатай тэмцэх газар / 2009

УИХ-ын Тамгын Газар / 2009

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Нийслэлийн Статистикийн газар / 2008