Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо

Соён гэгээрүүлэх / admin /

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны үйл ажиллагааны танилцуулгыг хүргэж байна. Уг хороонд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчилийн талаар гомдол, мэдээлэл гаргаж шийдвэрлүүлэх боломжтой.