Алтантуяагын үхэл "Малайзын Өндөр Түвшний Авлигыг элчилсэн нь"

Соён гэгээрүүлэх / transparency_anu /