Авлигатай тэмцье-Тендерийн мэдээлэл задарсан нь

Соён гэгээрүүлэх / globeinternational /