Авлигалын эсрэг НҮБ-ын конвенц

Мэдлэгийн сан / admintaf / 27/09/2017

Монгол улсын их хурал Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот тогтоолоор баталсан Авилгалын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр 2005 оны 10 сарын 27-ны өдөр соёрхон баталсан байна. Уг конвенцтой доороос танилцана уу.